De wereld is complex en verdient het om vanuit meerdere kanten belicht te worden. Als journalist bij Het Financieele Dagblad doe ik daarvoor mijn uiterste best.

Ik probeer verschillende aspecten te beschrijven, maar ook om duidelijkheid te scheppen en kritische beschouwingen te maken. Soms kan dat binnen één verhaal, soms binnen verschillende verhalen. In elk geval wil ik stukken maken die nieuwe perspectieven bieden en zo uiteindelijk de wereld verder helpen. 

Ik focus op informatietechnologie (IT). De belangrijkste ontwikkelingen daarbinnen zijn vaak abstract. Om deze ontwikkelingen toch levendig te maken, zoom ik in op specifieke situaties en schets ik van daaruit bredere perspectieven.

Informatie verzamel ik grotendeels door het houden van interviews. Mijn bronnen benader ik met een open houding. Ik vind het belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen, al schuw ik kritische vragen ondertussen niet. Ook hecht ik waarde aan hoor en wederhoor. Als het mogelijk is leg ik artikelen voorafgaand aan publicaties voor. In elk geval ben ik altijd benaderbaar voor commentaar en suggesties, zowel van geïnterviewden als van lezers. 

Ik werk voor verschillende opdrachtgevers. Meestal zijn dat journalistieke organisaties. Opdrachten neem ik uitsluitend aan als ik de vrijheid heb om kritisch te zijn en om mijn eigen analyses te maken. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN).

Wat onderscheidt mij:

•    Ik probeer nuance te scheppen en uiteindelijk toch een scherpe analyse te maken. Het trekken van conclusies is echter aan mijn lezers.
•    Ik schrijf nog steeds geregeld over landbouw, natuur en duurzame economie. Ik ken de verschillende partijen binnen dit vakgebied en ben er zelf ook in opgeleid.
•    Om scherp te blijven en mijzelf te voeden met nieuwe perspectieven maak ik geregeld uitstapjes naar andere vakgebieden. Op dit moment stort ik me vooral op de IT.
•    Ik ben opgeleid op mbo-, hbo- en universitair niveau. Daardoor kan ik gemakkelijke schakelen tussen verschillende lagen in de samenleving.
•    Ik werkte als onderzoeker. Daardoor begrijp ik hoe de onderzoekswereld werkt.
•    Ik kan werken met grote datasets en begrijp statistische testen.
•    Ik ben pas tevreden over een artikel als het een nieuw perspectief biedt.

Stijn van Gils

Bekijk mijn LinkedIn

Stuur me een bericht

Copyright © 2016-2023.