Als adviseur landbouw en natuur werk ik sinds 2024 mee aan een duurzame toekomst voor de landbouw in Nederland. Daarvoor was ik journalist bij Het Financieele Dagblad.

 

Dankzij bemesting, pesticiden en efficiënt landgebruik weet de Nederlandse landbouw een indrukwekkende productie te boeken. Maar het huidige systeem loopt tegen grenzen aan, want precies deze middelen veroorzaken ook schade aan het landschap, de biodiversiteit en de gezondheid.

Als ecoloog bij onderzoeks- en adviesbureau CLM wil ik een constructieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor de landbouw in Nederland. Een toekomst met ruimte voor natuur en biodiversiteit, maar zeker ook met een duurzaam verdienmodel.

Ik probeer steevast objectief, constructief en eerlijk te zijn, met oog voor uiteenlopende belangen. Tegelijkertijd ga ik controverses niet uit de weg en durf ik stelling te nemen als de feiten daarom vragen. Ik heb een gedegen achtergrond in de ecologie en heb ervaring met het winnen van informatie uit zowel interviews als data-analyses.

Wat onderscheidt mij:

  • Ik ben gedegen opgeleid, van mbo tot een voltooid promotieonderzoek. Daardoor ben ik in staat zowel praktisch als abstract te denken.
  • Ik heb jarenlang ervaring in de journalistiek. Daardoor weet ik hoe ik een helder verhaal schrijf.
  • Ik heb ervaring in het veld. Of het nu gaat om interviews of broedvogelinventarisaties.
  • Ik vind het leuk om mijn werk waar nodig te automatiseren en heb ervaring met onder meer Python en R.

Werkervaring:

  • 2024-nu: adviseur bij CLM Onderzoek en Advies.
  • 2017-2023: journalist, voornamelijk bij Het Financieele Dagblad.
  • 2013-2017: promovendus bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
  • 2012-2013: projectmedewerker bij Brabants Landschap

Bekijk mijn LinkedIn

Stuur me een bericht

Copyright © 2016-2023.